Què és el Parc Marítim de l’Arenal?

Es tracta d’un projecte a futur per a la gran àrea de l’Arenal que reconega els rics valors tant ambientals (dunes, flora, xarxa de sèquies…) com socials (com a lloc de referencia i esbarjo, com a lloc de pesca, de pràctica esportiva, de socialització…) per tal de convertir-lo en un espai de màxima qualitat.

Els objectius de l’actuació són:

1- Generar un gran parc-zona verda que forme part del sistema litoral.

2- Regenerar ambiental i paisatgísticament el front marítim.

3-Mitigar els problemes d’inundabilitat en èpoques de fortes pluges o a causa de temporals marítims considerant els possibles efectes del canvi climàtic.

4- Definir i dissenyar de manera participativa les intervencions necessàries, que es puguen dur a terme a curt termini, sent compatibles amb el planejament vigent.

5- Definir l’estratègia d’ordenació urbanística a mitjà i llarg termini, per a iniciar les modificacions del PGOU per a dotar a tot l’espai d’un ús públic en la seua immensa majoria permetent en menor mesura usos terciaris, especialment destinats a hostaleria i entreteniment.