L’Arenal com a espai viu i d’encontre

El segon eix de la proposta es basa en dotar el parc de les condicions necessàries per tal que es desenvolupe el major nombre possible d’activitats en el parc. Partint de les activitats que ja s’hi realitzen es tracta d’ampliar el ventall de possibilitats que el parc ofereix durant tot l’any per a una gran diversitat de públics que el puguen gaudir. Així en aquesta línia es treballa:

  • Dotació d’infraestructures necessàries: xarxa elèctrica, sanejament, abastiment d’aigua potable, telecomunicacions…
  • Usos terciaris temporals amb instal·lacions de qualitat: xiringuitos, berenadors
  • Potenciació d’usos terciaris fixes per dinamitzar l’àrea durant tot l’any com a complement dels usos del parc: quiosquets, restaurants, cafeteries
  • Infraestructures per a usos esportius i relacionats amb el gaudi de la platja com són banys públics i vestidors, zones de pesca
  • Millora de l’espai de mercat, introducció de mercat de la terra i mercat de la mar associats a la producció km0. Introducció de xicotets comerços turístics – esportius.
  • Creació de zones d’esbarjo, descans  i socialització, que fomenten per  exemple els soparets a la fresca o pícnics, recuperació del bosquet del càmping,
  • Introducció de zones de jocs infantils
  • Les instal·lacions seguiran criteris de mínim impacte,  sostenibilitat en el disseny i materialitat, seran reversibles i tindran un caràcter unitari. Es proposa un element unitari com una gran pèrgola que aculla la diversitat d’instal·lacions previstes.