L’Arenal com a espai per recórrer

Les grans dimensions de l’Arenal fan que la mobilitat siga una línia essencial de treball, tant en les connexions transversals ciutat-platja, ordenant el tràfic rodat d’accés amb la mínima incidència per als fluxos de vianants,  com en les connexions longitudinals des del Port fins al Clot de la Mare de Déu. Així en aquesta línia es treballa:

  • Tractament de l’avinguda Mediterrània com un bulevard arbrat
  • Millora del passeig marítim com a eix aglutinador de les activitats i serveis del front litoral per tal de donar-li continuïtat amb el port i amb la ciutat
  • Implantació d’una xarxa interior de camins – sendes per a descobrir i enllaçar els diversos espais del Parc Marítm l’Arenal
  • Delimitació i integració paisatgística dels espais d’aparcament i dels accessos de vehicles privats
  • Creació de recorreguts temàtics per a descobrir els valors de l’arenal
  • Disseny de circuits esportius
  • Definició d’uns criteris de qualitat per al tractament de l’espai públic incident en les condicions de confort ambiental i d’igualtat d’accés per a diverses condicions de mobilitat reduïda i gènere