L’Arenal com a espai per gaudir de la natura.

Aquesta línia de treball busca la regeneració de l’ecosistema litoral, en un espai on trobem diversitat de micropaisatges, hàbitats tant d’espècies vegetals com per a la fauna associada. Es tracta de treballar amb els recursos naturals que ja existeixen per portar-los a un major grau de desenvolupament natural. Així en aquesta línia es treballa:

  • Potenciació de les formacions dunars, una platja amb riquesa paisatgística
  • Recuperació de les sèquies i l’hàbitat fluvial associat
  • Gestió de les aigües de pluja i temporals marítims amb superfícies inundables
  • Posada en valor i ampliació de la microreserva de flora l’arenal
  • Plantació de vegetació autòctona, realitzant un entorn naturalitzat
  • Treball de la infraestructura verda com a base del projecte amb espais arbrats i parcs